ثبت نام
اهداف و برنامه ها مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
جمعه ، 13 دی 1392 ، 13:38

 

اهداف و برنامه ها

 

 

دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی را برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زير نظر دانشگاه، رکن اجرايی آموزشهای علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ايجاد مهارت های متناسب با حوزه فعاليت شغلی افراد تاسیس شده است

· 1- ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.

· 2- ارتقای شاخصهای کمی و کيفی آموزشهای کاربردی در جامعه

· 3- فراهم سازی زير بنای مناسب بمنظور بکارگيری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.

· 4- زمينه سازی زيربنای مناسب برای ايجاد انتقال تکنولوژی نوين

به استناد آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري مصوب تاريخ1390/8/1 هیات وزیران ،دانشگاه جامع علمي- كاربردي به عنوان ركن اصلي اين نظام، عهده دار اجراي نظام آموزش عالي مهارت و فناوري است. آموزش

مهارت محور متناسب با نيازهاي شغلي و مبتني بر دانش، ارتقاي شغلي و حرفه اي مطابق با فناوري روز، افزايش بهره وري

نيروي كار با تاكيد بر آموزش در محيط كار، ويژگي اصلي اين نظام آموزشي و مهمترين وجه تمايز آن از ساير نظامهاي

آموزشي است.

در اين راستا، دستورالعمل نحوه اجراي دروس كاربيني ،کارآموزی وکارورزی پيش بيني شده، تهيه و به تصويب شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي دانشگاه جامع علمي- كاربردي رسيده است ودارای اهداف ذیل می باشد:

1) آشنايي با مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي

2) آشنايي با محيط واقعي كار، روند جريان كار و فعاليتهاي منجر به توليد يا ارايه خدمات

3) آشنايي با جايگاه شغلي موردنظر و نقش آن در مأموريت آن حوزه شغلي

4) آشنايي با موضوعات و مسايل شغل موردنظر مانند ايمني، سختي و پيچيدگي كار

5) آشنايي با مولفه هاي مختلف محيط واقعي كار مانند: فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

6) آشنايي با شايستگي هاي مورد نياز براي احراز شغل مورد نظر

7) ارتقاء انگيزه دانشجو براي فعاليت در حوزه شغل مرتبط با رشته تحصيلي و تحول آفريني در آن

 

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 22 دی 1392 ، 10:37
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست